Národní pokladnice pokleslého humoru

Každé zemi a době svůj humor. Jen takový humor si mohou nejlépe užít ti, kterým se přihodilo v daných podmínkách žít. Našim spoluobčanům proto nabízíme pokleslý humor.
Jistě by bylo celkově lepší žít tehdy a tam, kde by rezonoval humor inteligentní, případně alespoň tzv. moudře-laskavý, leč to si dnes můžeme jen zbožně přát. Nepochybně by na naši současnost seděl i humor hrubý až nechutný, v něm nás však předběhla politická elita. Národní pokladnici tohoto humoru úspěšně vytvořila ve Sněmovní ulici.
V naší pokladnici jde o ten všem dobře známý a všemi nakonec preferovaný pohodový průměr. Skutečné moudrosti i hrubosti vyžadují investice, nedají se pěstovat bez energie, rizika, invence…, jako koneckonců žádný pořádný extrém. Tyhle okraje ať si dobývají či překonávají jinde a jiní, my v naší kotlině pojedeme dál „hezky česky“ nevzrušeně a poživačně, zkrátka poklesle.
A v tomto duchu se budeme i smát. V národní pokladnici pokleslého humoru se nabaží v průměru každý. Ve „Škváru a braku“ pokleslou prózou, v „Navoněných větrech“ pokleslou poezií a v „Tháliině funusu“ pokleslým dramatem. Ve „Vepřinci mudni“ to bude pokleslá literatura faktu, zatímco „Fixly s pixely“ nabízejí pokleslou vizuální tvorbu. „Hustý žerty“ hovoří samy za sebe, podobně jako „Hanopisy a udání“, ve kterých se navíc objevuje vše, co se nehodí do jiných rubrik.
Pokleslé a veselé počtení!