Májová oslava

Dvanáctá hodina odbila
Uliční lampa ještě svítila
Ani noha v parku nebyla
Ta atmosféra pro zločin se hodila.

Ve vlhkém špinavém kumbálu
Je peněz vždycky pomálu
Není zač sedět v lokálu
A děti řvou v jednom chorálu.

V tu ponurou noční hodinu
Opouští Vilém svou rodinu
Hádky s ženou víří rodinnou hladinu
Vilém už nemiluje svoji maminu.

V tanečních si zakřepčila
Pěkné nožky ukázala
Sousedovic Jarmila
Co ještě chlapa neměla.

Setmělou městskou ulicí
S ponurým výrazem na líci
Nechce žít více s tou slepicí
Vilém kráčí, v ruce palici.

Cupity dupity po nábřeží
Z tanečních Jarča domů běží
Tmou míhá se její tělo svěží
I když na podpatcích se běží stěží.

Park dřímá v noční temnotě
Měsíc září ve své nahotě
Slušný lidi šli už na kutě
Jen Vilém za keřem poslouchá napnutě.

Tu slyší – první, druhá, třetí
Nočním parkem kroky letí
Vilémovi oči svítí
Tuhle holku musím míti.

Jarmila stále netuší
Však hluk již doléhá ji do uší
Vilémovi to moc nesluší
Když drápe se ven z moruší.

Vilém vrhá se k oběti
A už ji drží v objetí
Och, násilí, jaké prokletí
Obzvláště se sexem v sepětí.

Výkřik hrůzy vydral se z hrudi
Jak Vilémovy ruce studí
Jarča se ještě trochu stydí
Jaká vášeň je spojení dvou lidí!

Je to skutek, či snad snění
Setkat se tak po setmění
S chlapem s nímž cloumá chtění
Vždyť ono to tak nepříjemné není.

Tak Jarča, holka veselá
Dostala řádně do těla
Vilém ji rozžhavil do běla
Však sám je již jako pápěra.

Viléme, topiči elektrárenský, do kotle přilož
Neodbývej tu moji první… radostné setkání
Vilémovo trapné selhání
Jarču ke zlosti dohání.

Tu máš jednu, tu máš druhou
Když nechceš být mé lásky sluhou
To sis měl spíš začít s druhou
Já chci jenom ty, co mohou.

Hú, hú – to není sova, to nejsou hosti
Přichází hlídka Sboru národní bezpečnosti
Vilémovi už praskaj v těle kosti
Spaste mne, už mám ji dosti.

Jsem rotný Hynek vašnosti
Tak nechte toto kočkování
Tohle si dělejte v tichosti
Když už máte chuť na… takovýhle věci.

Byl první máj, byl lásky čas
Rotným Hynkem dva byli zadrženi
Dosud počestní Jarmila s Vilémem
Kterak se kočkují v parku po setmění.

Hysterik 1986