Promoce absolventů MGIMO 1988

Vážení sešlí,
Mám nelehký úkol promluvit s vámi otevřeně. Odpovídá to duchu doby a tak doufám a věřím, že za mou otevřeností nebude následovat moje zavřenost. Dovolte mi, abych předstoupiv před vaše zraky, seznámil vás s provoláním ex-výboru SČSP k absolventům MGIMO.
S vítězným postupem přestavby na západ máme i my možnost hlavou nejen kývat, ale i přemýšlet a navíc povinnost pohlédnout současnosti směle do očí abychom tyto nové větry mohli přivítat smělým „vždy připraven!“ A není to iniciativa jen naší organizace, např. ČSTV, které, jak víte, doznalo kořenových změn, již stačil vypsat boj o odznaky BPPOV, čili „Buď připraven k přestavbě o obnově vlastní“. Tedy i my, taktéž uskutečnivše alespoň na naší úrovni kádrové změny (sic na rozdíl od ČSTV bez odchodů do věčných lovišť a tedy nepřirozenou cestou) předkládáme na všeobecnou diskusi iniciativu zvanou „Návrh na zavedení komplexní státní přejímky absolventů MGIMO“.
Naplněni štěstím a znalostmi, opustíte vy, naši milí páťáci a šesťáci brány našeho již zpola oploceného výchovně-vzdělávacího zařízení, či jak zde říkají pitomníku, bezesporu nejlepšího v Moskvě, tedy v hlavním městě, či jak zde říkají stolici. Končí vám doba her a sladkého užívání, čeká vás práce a přestavba. Jste-li schopni v ní obstát a stát se platnými diplomaty naší vlasti, ukáže námi navrhovaná Komplexní státní přejímka.
Vycházeje z nově zavedených zásad úspornosti a efektivnosti, urychlím i já své vystoupení a seznámím vás s tím, co vás čeká a nemine, až bude náš projekt přijat.
V rámci přejímky bude vaším prvním úkolem absolvovat ještě před nástupem na příslušné ministerstvo brigádu, nejlépe v dolech, hutích či lomech a naposledy v životě vstoupit v kontakt s prací… ehm, pardon s fyzickou prací, a zároveň se seznámit s tím, co se v odborné literatuře nazývá anatomie vládnoucí třídy.
Všichni budete podrobeni měření prstů obou rukou. Ti z vás s dlouhými prsty, pokud mají hudební sluch, budou posláni do hudebních škol, ti bez hudebního sluchu, mají smůlu, v podmínkách přestavby nebudou k operacím se státním bohatstvím lidé s dlouhými prsty potřeba.
Budete muset prokázat, že jste připraveni ke změnám, které vás čekají. Projdete prověrkou smyslů, tj. citu, abyste vždy poznali, odkud vítr vane, sluchu, to zdali slyšíte tep doby, čuchu, abyste vždy poznali, co zahnívá a co nikoli, zraku, abyste bezpečně poznali bílou či narůžovělou vránu mezi červenými. Dále to budou psychologické testy s kostkami spojené se zkouškou hlasu. Cílem je rychleji a rychleji kostky přestavovat a strašně při tom křičet a potom včas ztichnout, kostky rychle do krabice a šup na kurzy převleků, falešných vousů, nosů, šilhání a prohýbání páteře.
Budete se muset naučit číst oficiální texty vzhůru nohama, neb dnes je potřeba nový pohled na věci a taktéž odzadu, aby byl zajištěn netradiční přístup. Původně jsme ještě chtěli požadovat naučení všeho nazpaměť, tedy alespoň hlavních dokumentů, abyste při besedě se svými diplomatickými protivníky měli v zásobě dostatek kvalitních argumentů. Avšak bylo nám sděleno, že ani za přestavby nebudou v těchto službách lidé s tak dobrou pamětí potřeba. Jelikož však argumenty potřeba budou, musíte absolvovat tradiční kurzy sání, abyste si je mohli kdykoliv vycucat z prstu.
Vůbec je třeba speciálních znalostí a schopností, zejména pro pobyt v těch zemích, kterým už nastupuje jejich poslední hodinka, kde se vám z kokakoly bude dělat špatně, jak se rozkládá, kde vás budou lákat na vídeňské řízky, frankfurtskou omáčku, pařížský dort či manšestrové kalhoty, kde se ženy nízké morálky odhalují snadněji než doma nepřátelé lidu, kde inflace znehodnocuje už beztak měkkou valutu, kde nebudete velkoryse chráněni před vlivem nevalné konzumní kultury, kde každé noviny píšou něco jiného a lidé nahlas říkají i to, co si v nich nepřečetli. Kde bez práce je jenom podpora, kde jsou bohatí a chudí, vlasatí a vyholení, bílí a černí i rudí i zelení. Kde za vším stojí ví-pí-kej, tedy vojensko-průmyslový komplex, a když ne ví-pí-kej, tak alespoň sí-aj-ej from jú-es-ej. Pak ti, co nevydrželi, domů buď pošlou jen pohlednici a když už se vrací a zanáší nám s sebou exotické fujtajblíky jako AIDS a jiné jako narkomanie a korupce.
Tam se vám pak přihodí veškeré znalosti, které jste v životě načerpali. Snad si vzpomenete na hodiny výtvarné výchovy, až budete v noci, v lese obkreslovat tanky či rakety všech doletů, v boji s nepřátelskými agenty se vám výborně hodí chemie, zvlášť co se týče izolace, neutralizace, likvidace či vazby. Kdo nezapomněl přírodopis, lehko pozná jestřába od holubice a sokola od brontosaura. Milovníci fyziky budou vědět kam mikrofon a kam sluchátko, kam spínač a kam rozbušku. Z hodin mateřštiny budete vědět, kdo co komu, čemu o kom o čem a dokonce s kým čím. Z hodin dějepisu a občanské výchovy zase to, že i když je to pravda, každou chvíli je to jinak, a nakonec z hodin politekonomie, co je to zisk a kam dát konto.
Mále bych zapomněl na brannou výchovu a tělocvik, které se vám výborně hodí, budete-li jednou podle mapy Západního Německa utíkat domů přes kopečky. Není zatím jisté, zda i pro vás bude povinný kurz práce s vodními děly proti excesům klerikálních fanatiků, ale i tak uvidíte, že opravdové učení a opravdové zkoušky vás prozatím ještě čekají.
A už úplně bych zapomněl, že povinné jsou kurzy slušného chování a vyjadřování, též protialkoholická léčba, a to proto, že se s vámi počítá pro práci i v jiných hlavních městech než v tom, ve kterém jste studovali. Budete rovněž cvičeni k lovům beze zbraní pro práci s lidmi, kteří uvěřili známému sloganu „Opustíš-li mne nezbohatnu, opustíš-li mne, nezchudneš“ a opustili Československo.
Na závěr vám ještě prozradím, že až budete dělat prověrku z topografie, uvědomte si, že při práci s buzolou orientovat se k jihu je nesmysl, k západu zločin a k severu přinejmenším nerozvážnost.
Hysterik, 1988